Go to main content

ACSI inspektionsteam

Inspektionsteam

Det kan förändras mycket under ett år på en camping. Nya ägare, förbättrade faciliteter, anpassade sanitära anläggningar, säg det bara.

Dessa förändringar kan ha positiva, men också negativa följder för kvaliteten på en camping. Därför att ACSI, som en av de få utgivarna campingguider, besöker och inspekterar konsekvent alla campingar som är med i guiden varje år.

De mer än 319 ACSI-inspektörerna kontrollerar varje år mer än 9900 campingplatser i Europa. De gör detta på grundval av en förteckning med mer än 200 faciliteter och andra punkter att uppmärksamma. Inspektörerna intervjuar dessutom campare som för ögonblicket befinner sig på den aktuella campingen. På det sättet kan ett antal omständigheter bedömas objektivt, som t.ex. nattvila på campingplatsen.

Inspektionsteam

När du ser en ACSI-årssticker i receptionen, då har ACSI-inspektören själv satt den på plats. De flesta andra företag sänder en sådan sticker till campingplatsen. Till och med organisationer som ANWB eller ADAC besöker och inspekterar inte alla campingar varje år som står i deras guider.

Det finns inspektörer som genomför kontroller ända till början av september. Besöker du en camping före denna tidspunkt, kan det hända att du inte stöter på den senaste ACSI-sticketten. Huvuddelen av den information som publiceras i bokform och på DVD/CD-ROM hittar på denna website. Vill du veta mer, då kan du ringa inspektören som sist kontrollerade den aktuella campingen. När du har hittat en camping på Eurocampings.eu, hittar du även namn och telefonnummer till den ACSI-inspektör som har besökt den aktuella campingen.

Adjusted opening dates: due to the effects of the coronavirus, many campsites have adjusted their opening dates. The information on this website may therefore be temporarily incorrect. Check the campsite's website or social media for the latest information.