Go to main content

Ditt privatliv

Behandlingen av personuppgifter kan utgöra ett stort intrång i den beträffande personens integritet, eftersom uppgifter kan innehålla känslig information om honom/henne. De så kallade 'speciella uppgifterna' gäller alla personuppgifter som ger information om: religion eller livsåskådning, ras, politisk tillhörighet, sexuell läggning, medlemskap i en fackförening. ACSI Holding BV önskar inte få reda på dessa uppgifter och vill alltså inte heller behandla dem på något sätt.

De som besöker någon av de hemsidor som förvaltas av ACSI Holding BV har rätt till personlig integritet samt skydd av de personuppgifter som efterlämnas. Vare sig det rör en beställning av en campingguide eller en bokning av en campingsemester, dina personuppgifter behandlas ytterst omsorgsfullt. Att ACSI prioriterar denna ståndpunkt visar registreringen hos den nederländska Personuppgiftslagen. De krav som ställs på anslutna instanser handlar framförallt om vikten av att inte överlåta kunders personuppgifter till tredje man.

ACSI Holding BV är ansvarig för behandlingen av uppgifter. I överensstämmelse med den nederländska Personuppgiftslagen har denna behandling anmälts till tillsynsmannen för det nederländska Rådet för skydd av personuppgifter som har sitt säte i Haag.

Genom att svara på nedanstående frågor hoppas vi kunna informera dig om hur ACSI handskas med dina personuppgifter.

Contents:

 

1. Varför samlas information in?

Information om besökare av de hemsidor som sköts av ACSI Holding BV, samlas in för att:

  • vi ska kunna hjälpa dig så snabbt och så bra som möjligt
  • kunna anpassa ACSI:s produktutbud efter dina önskemål på ett så bra sätt som möjligt
  • kunna klara av beställningar och bokningar på ett korrekt sätt

 

2. Vilken information samlas in och varför?

För att kunna hjälpa dig så bra som möjligt samlar vi in statistisk information och personuppgifter. Hur detta görs beskrivs nedan.

Statistik
Via hemsidan mäts allmänna uppgifter om besökarna och deras ‘beteende’ på hemsidan, såsom vilken sida som har flest besökare och från vilken sida besökaren når hemsidan. Dessa uppgifter är inte kopplade till ditt namn och adress, och analyseras inte heller på det sättet. Målet med dessa allmänna mätuppgifter är att förbättra hemsidan(s navigation och struktur), men denna statistik kan också användas till att göra det enklare att hitta hemsidan.

Behandling av personuppgifter
För att kunna ta hand om beställningar och bokningar på rätt sätt sparas vissa uppgifter som kunden själv fyller i på denna hemsida eller på partners hemsidor som är länkade till den. Detta gäller också när du har haft kontakt med ACSI på något annat sätt, vilket resulterat i att du tagit emot en broschyr, gjort en bokning eller ansökt om information. Dessa adressuppgifter kan användas av ACSI för att erbjuda nya produkter eller tjänster. För att förhindra att du får information om en produkt eller tjänst som du inte är intresserad av, försöker ACSI ta hänsyn till dina önskemål.

Opersonlig, anonym information
Vi tillåter att andra parter (t.ex. AddThis, som får möjligheten att dela vårt innehåll via sociala media, Google och Criteo), insamlar anonym information när du använder tillämpningar från dessa parter. Det handlar om opersonlig, anonym information och den kan t.ex. fås med hjälp av en cookie.

Mera information över online privacy och annonsering hittar du här. Där kan du också ange om du lära känna surfvanebaserad online annonsering på internet eller inte.

 

3. Vad händer med dina uppgifter?

De personuppgifter som kunden själv fyller eller har fyllt i, används för att:

  • behandla beställningar och bokningar på rätt sätt
  • erbjuda nya produkter eller tjänster..

 

4. Vad ska du göra om du inte vill ge eller ta emot viss information?

Om du inte uppskattar information om nya produkter och tjänster räcker det med att ange detta på de sidor där man ber om personlig information. Varje kund har dessutom rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter. Detta kan du informera ACSI Holding BV om via kontaktformuläret på denna hemsida.

 

5. Friskrivningsklausul

Trots att denna hemsida har sammanställts mycket omsorgsfullt, kan ingen rätt förskaffas från information och/eller bilder som publiceras på den. Alla priser på hemsidan anges i euro (€), med reservation för pris- och andra ändringar.

Det är möjligt att dokument som publicerats på denna hemsida, samt tillhörande grafiska framställningar, kan innehålla tekniska ofullkomligheter och tryckfel. ACSI Holding BV förbehåller sig rätten att självständigt, eller i uppdrag av campingplatserna, införa förbättringar och/eller ändringar i informationen. Om redaktionen uppmärksammas på felaktigheter försöker vi rätta till dem så snabbt som möjligt.

ACSI Holding BV ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att denna hemsida, eller andra hemsidor som är knutna till den, använts. ACSI Holding BV kan inte på något sätt stå till ansvar för speciella, indirekta skador, följdskador eller skador som beror på förhindrat användande, förlust av uppgifter pga. användandet eller prestationerna av tillgängliga dokument eller information som finns på denna hemsida.

ACSI Holding BV strävar efter att förhindra avbrott på grund av tekniska fel. Vissa uppgifter eller information på vår hemsida kan dock skapas eller struktureras i filer eller filformat som inte är felfria.

 

6. Hyperlänkar

På den här hemsidan, som ges ut av ACSI Holding BV, hittar du ett antal länkar till andra hemsidor. ACSI ansvarar dock inte för personuppgifter som du lämnar kvar hos dessa partners. För att få reda på hur våra partners behandlar dina personuppgifter kan du läsa det Privacy statement som finns på den länkade hemsidan. Den här hemsidan omfattar länkar till hemsidor som exploateras av andra parter än ACSI Holding BV. Sådana kopplingar eller länkar ges endast i informativt syfte eller också utgör de en del av en betald reklamkampanj. ACSI Holding BV har ingen bestämmanderätt över dessa partners hemsidor och är inte ansvarig för innehållet.

Dessutom finns det hemsidor som hänvisar till denna hemsida genom en hyperlänk eller på annat sätt. Dessa hemsidor exploateras av andra parter än ACSI Holding BV. ACSI är därför inte ansvarig för personuppgifter som efterlämnas hos dessa partners. För att få reda på hur respektive partners hemsida behandlar dina personuppgifter kan du läsa det Privacy statement som finns på den länkade hemsidan.

 

7. Ändringar

ACSI förbehåller sig rätten att införa ändringar i denna förklaring. Har du frågor eller kommentarer som gäller ACSI:s integritetspolicy kan du ta kontakt med oss genom att fylla i kontaktformuläret.

ACSI Holding BV